EL TOUFAILI Reda

EL TOUFAILI Reda, DNA 2021, ENSAPC. Photo : Manon Jouniaux.